Toán 2 Bài 1: Phép cộng có tổng là số tròn chục

1.1. Lý thuyết cần nhớ

Ví dụ: 26 + 4 = ?

6 cộng với 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1 

2 thêm 1 bằng 3, viết 3

Vậy, 26 + 4 = 30

Ví dụ: 26 +24 = ?

6 cộng 4 bằng 10, viết 0, nhớ 1

2 cộng 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5

Vậy: 26 + 24 = 50

1.2. Các dạng bài tập 

Dạng 1: Tính

– Đặt tính thẳng hàng.

– Thực hiện phép cộng lần lượt từ phải sang trái

Dạng 2: Tìm số còn thiếu trong phép cộng có tổng tròn chục

Muốn tìm tổng ta lấy các số hạng cộng lại với nhau

Dạng 3: Toán đố

– Đọc và phân tích đề

– Tìm cách giải của bài toán: Chú ý bài toán có các từ khóa “tất cả“; “tổng“, “thêm vào”… thì thường sử dụng phép tính trừ để tìm lời giải.

– Trình bày bài toán.

– Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.