Unit 17 lớp 4: How much is the T-shirt?-Lesson 2

1. Task 1 Lesson 2 Unit 17 lớp 4

Look, listen anh repeat (Nhìn, nghe và đọc lại)

Tạm dịch

a) Quần tây màu vàng này rất đẹp.

Đúng rồi.

b) Nó bao nhiêu tiền?

Chúng ta hãy hỏi người bán hàng thử nha.

c) Xin lỗi. Chiếc quần tây bao nhiêu tiền ạ?

99,000 đồng.

2. Task 2 Lesson 2 Unit 17 lớp 4

Point and say (Chỉ và nói)

How much are the ………………….?

They’re ………………………

Guide to answer

a) How much are the jeans(Chiếc quần jeans bao nhiêu tiền?)

They’re 75.000 dong. (75,000 đồng.)

b) How much are the shoes(Đôi giày bao nhiêu tiền?)

They’re 93.000 dong. (93,000 đồng.)

c) How much are the trousers(Chiếc quần tây bao nhiêu tiền?)

They’re 98.000 dong. (98,000 đồng.)

d)  How much are the sandals(Đôi xăng đan bao nhiêu tiền?)

They’re 85.000 dong. (85,000 đồng.)

3. Task 3 Lesson 2 Unit 17 lớp 4

Let’s talk (Cùng nói)

How much is that ……………? (Cái … đó bao nhiêu tiền?)

How much are those …………….? (Những cái … đó bao nhiêu tiền?)

4. Task 4 Lesson 2 Unit 17 lớp 4

Listen and number (Nghe và điền số)

Guide to answer

a. 90.000 dong

b. 73.000 dong

c. 80.000 dong

d. 95.000 dong

5. Task 5 Lesson 2 Unit 17 lớp 4

Look and write (Nhìn và viết)

Guide to answer

2. The pair of brown sandals is seventy-two thousand dong. (Đôi xăng-đan màu nâu là 82,000 đồng.)

3. The pair of blue jeans is eighty-eight thousand dong. (Chiếc quán jeans màu xanh da trời 88,000 đồng.)

4. The pair of black shoes is eighty thousand dong. (Đôi giày màu đen 80,000 đồng.)

6. Task 6 Lesson 2 Unit 17 lớp 4

Let’s sing (Chúng ta cùng hát)

Buying clothes

(Mua quán áo)

How much is the jumper? La la la! (Cái áo len giá bao nhiêu? La la la!)

It’s fifty thousand dong. (Nó có giá là 50,000 đồng.)

How much is the jacket? La la la! (Cái áo khoác giá bao nhiêu? La la la!)

It’s sixty thousand dong. (Nó có giá là 60,000 đồng.)

I like these blue jeans. (Tôi thích cái quần jean xanh da trời.)

How much are they, please? (Vui lòng cho biết giá quần jean là bao nhiêu?)

And how much are those lovely purple trousers? (Và chiếc quần tây màu tím xinh xắn giá bao nhiêu?)

7. Practice Task 1

Write the sentence with “How much ……?” (Viết câu với “How much ………..?”)

1. Her sandals/ 115,000đ

2. This T-shirt/ 63,000đ

3. Jeans/ 210,000đ

4. Scarf/ 48,000đ

5. Small blouse/ 34,000đ

8. Practice Task 2

Choose the best option (Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau)

1. I want to buy some food, so I’d like to go to the …………….. . (school/ police station/ food stall/ office)

2. My uncle drives a bus. He is a …………….. . (farmer/ teacher/ uncle/ driver)

3. On hot days I wear …………….. . (T-shirt/ jacket/ coat/ scarf)

4. My father …………….. at 5 p.m. (has breakfast/ go home/ goes home/ have dinner)

5. …………….. is fun for many children. (Children’s Day/ Teachers’ Day/ Women’s Day/ Winter)

9. Conclusion

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các nội dung sau

a. Từ vựng

  • jeans: quần jeans
  • shoes: giày
  • trousers: quần tây
  • sandals: dép xăng đan

b. Cấu trúc

– Phân biệt cấu trúc hỏi giá với danh từ số ít và số nhiều:

How much is that ……………? (Cái … đó bao nhiêu tiền?)

How much are those …………….? (Những cái … đó bao nhiêu tiền?)

Ví dụ

– How much are the jeans(Chiếc quần jeans bao nhiêu tiền?)

They’re 75.000 dong. (75,000 đồng.)

– How much is the skirt(Cái váy bao nhiêu tiền?)

It’s 70.000 dong. (70,000 đồng.)

Clothes (quần áo), trousers (quần dài, quần tây), shorts (quần soóc), spectacles (mắt kính), jeans (quần jeans),… là những danh từ luôn ở dạng số nhiều do vậy các động từ và đại từ đi cùng chúng phải ở ngôi thứ 3 số nhiều.

Ví dụ

These trousers are ninety-five thousand dong. (Chiếc quần tây này là 95,000 đồng.)

Shoes sandals có thể dùng ở dạng danh từ số nhiều hoặc số ít tùy thuộc vào ý nghĩa.

Nếu muốn chuyển những danh từ luôn ở dạng số nhiều (ở trên) thành số ít, chúng ta có thể dùng “a pair of + danh từ số nhiều …” và lúc này động từ và đại từ đi cùng với chúng phải ở ngôi thứ 3 số ít:

A pair of + danh từ số nhiều + động từ ở dạng số ít…

Ví dụ

This pair of trousers is ninety-five thousand dong. (Chiếc quần tây này là 95,000 đồng.)