Short Story lớp 4: Cat and Mouse 3

1. Task 1 Cat and Mouse 3 lớp 4

Read and listen to the story. Then fill the gaps (Đọc và nghe câu chuyện. Sau đó điền vào chỗ trống)Guide to answer

Chit: What do you do, Mary? (Bạn làm gì vậy Mary?)

Mary: I’m a student in New York. (Mình là sinh viên ở New York.)

Mimi: What do your parents do? (Bố mẹ bạn làm gì vậy?)

Mary: My mother is a cook. She works in a school. (Mẹ mình là đầu bếp, làm việc ở trường học.)

Mimi: And what about your dad? (Bố bạn thì sao?)

Mary: He’s a musician. He plays in a band. (Bố mình là một nhạc sĩ, chơi trong một ban nhạc.)

Mimi: What are they like? (Bố mẹ bạn troogn như thế nào?)

Mary: My mum is very tall. (Mẹ mình cao.)

Mimi: Ready? A tall mouse? (Thật hả? Một con mèo mẹ cao?)

Mary: Well, she’s taller than me and my dad! (Mẹ cao hơn tôi và ba tôi!)

Mary: Today is Labor Day in America. (Hôm nay là ngày Quốc tế Lao động ở Mỹ.)

Mimi: Really? What do people do on Labor Day? (Thật không? Người ta làm gì vào ngày Quốc tế Lao động?)

Mary: They go to the beach(Họ đi đến bãi biển!)

2. Task 2 Cat and Mouse 3 lớp 4

Number the sentences (Điền số vào những câu sau)

Guide to answer

3. Task 3 Cat and Mouse 3 lớp 4

Work in pairs. Complete the conversation with information about you (Làm việc theo cặp. Hoàn thành bài đàm thoại với thông tin về bạn)

A: Where do you live?

B: ………………………. Where do you live?

A: …………………………… What does your mum do?

B: …………………………What does your mum do? 

A: …………………………. What does your dad do?

B: ……………………….. What does your dad do?

A: ……………………………

Guide to answer

A: Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

B: I live in Ho Chi Minh City. Where do you live? (Tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Mình. Bạn sống ở đâu?)

A: I live in Nha Trang City. What does your mum do? (Tôi sống ở thành phổ Nha Trang. Mẹ bạn làm nghề gì?)

B: My mum is a nurse. What does your mum do? (Mẹ tôi là y tá. Mẹ bạn làm nghề gì?)

A: My mum is a teacher. What does your dad do? (Mẹ tôi là giáo viên. Ba bạn làm nghề gì?)

B: My dad is a doctor. What does your dad do? (Ba tôi là bác sĩ. Ba bạn làm nghề gì?)

A: My dad is a clerk. (Ba tôi là nhân viên văn phòng.)

4. Task 4 Cat and Mouse 3 lớp 4

Find words in the story to complete the sentences (Tìm từ trong câu chuyện để hoàn thành các câu sau)

1. My mum is a very good ………. She likes making cakes.

2. On sunny days, we go to the ……………..

3. Her dad is ………. than her mum.

4. He’s a very good …………….. He plays the piano. 

Guide to answer

1. My mum is a very good cook. She likes making cakes. (Mẹ tôi nấu ăn rất giỏi. Bà ấy thích làm bánh.)

2. On sunny days, we go to the beach(Vào những ngày nóng, chúng tôi đến bãi biển.)

3. Her dad is taller than her mum. (Ba của cô ấy cao hơn mẹ của cô ấy.)

4. He’s a very good musician. He plays the piano. (Ông ấy là nhạc sĩ rất giỏi. Ông ấy chơi đàn piano.)

5. Practice

Make questions for the answers (Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau)

1. ………………………….

It is on December 25th.

2. ………………………..

It is on May 1st.

3. ………………….

It is on January 1st.

4. …………………….

It is on February 14th.

5. ………………………..

It is on June 1st.

6. Conclusion

Qua tiết học này, hi vọng các em đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng với các hoạt động nhóm hấp dẫn. Các em hãy cùng nhau luyện tập các đoạn hội thoại để có thể giao tiếp và phát âm tốt hơn nhé.